Thursday, 20/1/2022 UTC+1
Świetny Portal internetowy!

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Post by relatedRelated post

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
Niekiedy dochodzi do znacznie bardziej skomplikowanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy w stanie zdobyć zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Jakkolwiek nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy zabezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – weryfikuje to https://krakhol.pl/. Od czasu do czasu w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Dobrze w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, też dla poszkodowanego.

About