Monday, 16/5/2022 UTC+2
Świetny Portal internetowy!

Czemu warto podróżować?

Duża grupa z podróżujących przed swoimi eskapadami przygotowuje się do nich. Rozpoczyna się to zazwyczaj od pojmowania historii danego kraju, czy także terenów go obejmujących, poprzez tradycję, w końcu do nauki języka. Dla wielu wyjazdy do Chin, jako kraju o tak bardzo ornamentalnym barwie oraz bogatej kulturze, świadczy naukę chińskiego – więcej na http://wiza.travel.blog. Jest to bardzo zajmujące przedsięwzięcie, wymagające jednak ogromnie kolosalnego wytężenia i nakładu pracy, a przy tym wytrwałość. Jest to język pisany za wsparciem pewnych znaków, zaś każdy z nich posiada inne znaczenie oraz inny dźwięk przy wymowie. Zapisuje się je w kolumnach, co także jest nietypowym. Poszczególnych znaków jest w rzeczywistości niezmiernie mnóstwo, nawet najbardziej wykształceni rodzimi mieszkańcy nie znają ich wszelkich. Jest to jednakże nierozerwalna część tej niepospolitej tradycji, przekazywanej również w zachowanych zabytkach za pomocą pisma. Należałoby uczyć się nie od kogoś, kto podobnie nauczył się kiedyś chińskiego, chociażby nie wiadomo na jakim to było poziomie, jednak od rodzimego mieszkańca. Bo każdy znak ma swój ściśle oznaczony sposób zapisu oraz działania w systemie piśmienniczym. Tak jakby każdy posiada własną historię, która nie ogranicza się jedynie do tego, iż służy do zapisu. Każdy z nich oznacza inny dźwięk, nawet nieznacznie przesunięta kreska w pewnym miejscu nadaje całkiem inny, oryginalny sens zapisanemu zdaniu, tekstowi. Niedużo osób jest w stanie w pełni okiełznać system zapisu, można jednak niemało prościej przyswoić sobie język ten w mowie.

About

Teksty: